Cervantes cursos de español
Fedele

CSN

Bildungsurlaub

Brookhaven

+34 981 572888    info@ifspanish.com

Portfolio Category: Grupos Universitarios PL

Język hiszpański w dziennikarstwie

Kurs ten skierowany jest do studentów dziennikarstwa i zajmuje się tak interesującymi tematami jak historia polityki i mediów komunikacji w demokratycznej Hiszpanii, wartości i zachowania związane z wykorzystaniem informacji w różnych mediach, praca nad słownictwem związanym z ekonomią, rządem, polityką i społeczeństwem, normami deontologicznymi, analizowaniem i refleksją na temat różnic w tych samych wiadomościach publikowanych…
Leer más

Język hiszpański w turystyce

Kurs języka hiszpańskiego w turystyce trwa 1 lub 2 tygodnie i jest skierowany przede wszystkim do studentów hotelarstwa i turystyki bądź studentów, którzy planują praktyki zawodowe. Celem kursu jest poznanie kultury i geografii galicyjskiej i hiszpańskiej, a także oferty turystycznej. Zapoznaj się ze słownictwem używanym w hotelarstwie, gastronomii i przez pośredników turystycznych. Poznaj świat pracy…
Leer más

Język hiszpański w biznesie

Kurs języka hiszpańskiego w biznesie skierowany jest do uczniów, którzy będą potrzebować języka hiszpańskiego w kontekście zawodowym i chcą poznać hiszpański rynek pracy. Kurs obejmuje takie kwestie, jak procedury biurokratyczne i wymagania administracyjne w celu sformalizowania pracy w Hiszpanii, różnice kulturowe w komunikacji handlowej, rodzaje organizacji i społeczeństw: schematy organizacyjne, różne modele umów i wynagrodzeń…
Leer más