Cervantes cursos de español
Fedele

CSN

Bildungsurlaub

Brookhaven

+34 981 572888    info@ifspanish.com

Komunikat prawny

Komunikat prawny/Polityka prywatności

Dane identyfikacyjne właściciela strony internetowej:

Zgodnie z ustawą 34/2002, z 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, LSSICE).

Obowiązki informacyjne określone w artykule 10 LSSI.

Poniższa polityka ochrony danych osobowych reguluje kwestie dostępu i użytkowania strony internetowej https://ifspanish.com należącej do IRIA FLAVIA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN DE IDIOMAS SL o numerze identyfikacji podatkowej CIF B15462138, z siedzibą przy C/ PÉREZ COSTANTÍ Nº 18 BAJO CP15702-SANTIAGO DE COMPOSTELA, wpisanej do rejestru handlowego w A Coruñi, Tom 1.484 kartoteki, Sekcja Ogólna, arkusz 191, strona C-11.403, zapis pierwszy z 12 maja 1994.

Polityka ochrony danych:

Zgodnie z art. 5 ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, która reguluje prawo informacji w procesie gromadzenia danych, zawiadamia się, że dane osobowe, które będą dobrowolnie podane przez użytkowników strony https://ifspanish.com/ zostaną zachowane w zautomatyzowanym pliku nazwanym UŻYTKOWNICY STRONY, którego przeznaczeniem jest “zarządzanie danymi osobowymi użytkowników strony internetowej potrzebnymi do działalności podmiotu odpowiedzialnego za plik, łącznie z wpisaniem się na naszą listę mailingową” i który figuruje zapisany na właściciela strony wobec Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.

Użytkownik udziela wyraźnej, dobrowolnej i jednoznacznej zgody, żeby jego dane osobowe były umieszczone w zautomatyzowanym pliku, którego podmiotem odpowiedzialnym jest IRIA FLAVIA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN DE IDIOMAS S.L. (zwana dalej ACADEMIA IRIA FLAVIA) i że będą przetwarzane w następujących celach:

  1. Obsługi zgłoszeń użytkownika, gdy skontaktuje się przez formularz kontaktowy (https://ifspanish.com/contacto/; https://ifspanish.com/grupos-escolares/; https://ifspanish.com/grupos-universitarios/; )
  2. Zarządzania danymi osobowymi użytkownika dostarczonymi przy prośbie o zapisanie lub wstępne zapisanie na którykolwiek z naszych kursów (https://ifspanish.com/inscripcion/; https://ifspanish.com/cursos-para-profesores-de-espanol/ ).

Podstawą do przetwarzania danych jest możliwość odpowiedzi na prośbę użytkownika o kontakt i zapisanie na nasze kursy. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również do zażądania poprawienia nieprawidłowych danych, lub, w stosownych przypadkach, zażądania ich usunięcia, jeżeli, między innymi, dane nie będą już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia lub odmowy przetwarzania swoich danych osobowych – w takim przypadku zachowamy je wyłącznie, o ile byłoby to potrzebne, w celu spełnienia prawnie określonych zobowiązań.

ACADEMIA IRIA FLAVIA może przekazywać oferty handlowe swoich produktów i usług, które mogą zainteresować użytkownika.

Zgoda na wysyłanie informacji handlowych za pomocą jakichkolwiek środków może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z pisemnym wnioskiem na adres victoriavazquez@ifspanish.com bądź poprzez bezpośrednie wypisanie się na https://ifspanish.com/lists/.

W tym celu informujemy, że Klient/Użytkownik w dowolnym momencie może skorzystać z prawa do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawy, odmowy przetwarzania lub usunięcia pod wcześniej wskazanym adresem.

Dane użytkownika w żadnym przypadku nie zostaną udostępnione osobom trzecim, będą przetwarzane wyłącznie do zarządzania zgłoszeniami użytkownika i wysyłania informacji o kursach.

ACADEMIA IRIA FLAVIA zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych użytkownika w sposób całkowicie poufny i do używania ich wyłącznie we wskazanych celach.

Zgodnie z zasadą jakości danych, Klient/Użytkownik jest zobowiązany poinformować pisemnie szkołę językową ACADEMIA IRIA FLAVIA, dowolną drogą umożliwiającą pewny i potwierdzalny odbiór przez ACADEMIA IRIA FLAVIA, o jakichkolwiek błędach, które by zauważył w swoich danych osobowych, aby umożliwić ich poprawienie.

Jeżeli klient nie skorzysta z prawa do poprawy swoich danych, obydwie strony uznają, że dane, które znajdują się w systemach szkoły językowej ACADEMIA IRIA FLAVIA są prawidłowe.

Informujemy również, że ACADEMIA IRIA FLAVIA wdrożyła środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych.

Na stronie internetowej https://ifspanish.com nie są gromadzone żadne dane osobowe bez wiedzy użytkownika.

Jeśli użytkownik nie zgadza się ze sposobem przetwarzania danych osobowych, może skierować swoje uwagi do organów zajmujących się ochroną danych osobowych.

Obowiązujące przepisy prawne

Niniejszy komunikat prawny podlega postanowieniom hiszpańskiego prawodawstwa, poddając się sądownictwu sądów i trybunałów miejsca, w którym znajduje się siedziba właściciela strony internetowej.